Stoei en tuimelgroep (kleuters v.a. 3 jaar)

Om kleuters vanaf 3 jaar in een groepje kennis te laten maken met stoei en tuimelvormen en daarmee een voorbereiding te maken op judo is deze beweegvorm in het leven geroepen. Leuke fantasievormen sluiten aan bij de beleving van de kleuter. In de les wordt aandacht besteed aan het om leren gaan met elkaar, samen spelen, vallen en stoeien zonder je te bezeren en het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Grondvormen van bewegen vormen een belangrijk deel van de lessen.

Judo voor jeugd (5 t/m 14 jaar)

Judo is een sport voor jong en oud. Judo is een spel van aanval en verdediging waarbij men probeert elkaar uit balans te krijgen d.m.v. werptechnieken. Op de grond gaat het spel verder en probeert men elkaar onder controle te krijgen d.m.v. grondtechnieken. De grondlegger van het judo, Jigoro Kano, beoogde dat men door judobeoefening een weerbaardere geest ontwikkelt in een weerbaarder lichaam.
Nederland heeft een grote hoeveelheid jeugd die de judosport beoefent. Het met elkaar stoeien onder een gezonde discipline blijkt kinderen erg aan te spreken. Bijzondere aandacht is er voor het
valbreken wat behalve op de mat ook in het spelen op straat kinderen kan behoeden voor kwetsuren. Op de mat leren we de jeugd behalve de technische vaardigheden op een goede manier om te gaan met elkaar. Respectvol omgaan met elkaar en het stimuleren van sociaal gedrag staan bij ons hoog in het vaandel.

Judo techniektraining (v.a. 15 jaar)

Judo is een sport voor jong en oud. Judo is een spel van aanval en verdediging waarbij men probeert elkaar uit balans te krijgen d.m.v. werptechnieken. Op de grond gaat het spel verder en probeert men elkaar onder controle te krijgen d.m.v. grondtechnieken. De grondlegger van het judo, Jigoro Kano, beoogde dat men door judobeoefening een weerbaardere geest ontwikkelt in een weerbaarder lichaam.
Nederland heeft een grote hoeveelheid jeugd die de judosport beoefent. Het met elkaar stoeien onder een gezonde discipline blijkt kinderen erg aan te spreken. Bijzondere aandacht is er voor het
valbreken wat behalve op de mat ook in het spelen op straat kinderen kan behoeden voor kwetsuren. Op de mat leren we de jeugd behalve de technische vaardigheden op een goede manier om te gaan met elkaar. Respectvol omgaan met elkaar en het stimuleren van sociaal gedrag staan bij ons hoog in het vaandel.

Ook voor meisjes!

Bij judo kunnen jongens en meiden in gemengde groepen. Vroeger, lang geleden, trainden meisjes in een aparte groep, maar het bleek dat meiden net zo goed in een groep samen met jongens kunnen trainen. Uit eigen ervaring kunnen we je zeggen dat judo zeker een prima sport is voor meiden. Het is goed voor je conditie, je wordt er sterk van en je leert ook hoe je je kunt verdedigen als je wordt lastig gevallen! En dat is mooi meegenomen in deze tijd…

Individuele begeleiding

Wil je individuele begeleiding dan kan dat ook, dan stellen we een actieplan op. Het actieplan wordt na een afgesproken tijd geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Analyses van zowel (video-)beelden als het met elkaar in gesprek gaan, laat zien waar we staan en of we nog op ons doel afgaan. Zowel geschikt voor beginners als gevorderden (bv met zwarte band aspiraties, als je jezelf wilt leren verdedigen of wilt leren vallen zonder je te bezeren). Neem contact op voor nadere informatie.

Judo PLUS

Judo voor kinderen die extra zorg aandacht nodig hebben
Een ontwikkeling in de maatschappij is de toename van kinderen die om verschillende redenen extra zorg en aandacht nodig hebben tijdens school en daarbuiten. Sommige kinderen volgen speciaal onderwijs, andere kinderen hebben concentratieproblemen, bewegingsonrust of moeite met motorische vaardigheden. We willen beter kunnen inspelen op de behoeftes van deze kinderen zodat elk kind plezierig aan judo kan doen op zijn/haar eigen niveau. Wij willen graag ieder kind de aandacht geven die het verdient en ook de kinderen met gevoel voor judo stimuleren d.m.v. nieuwe uitdagingen.

Judo is voor iedereen: jong, oud, jongens, meisjes, beginners en gevorderden.
Pia de Kramer, 3e dan, judoleraar B, judoleraar in de zorg en districtsexaminator.
Judo is voor iedereen: jong, oud, jongens, meisjes, beginners en gevorderden.
Astrid Severens, 2e dan, judoleraar B en judoleraar in de zorg

Maak een afspraak voor een gratis proefles!

Afspraak maken